Dyslexie,


 

ook wel leesblindheid genoemd, komt veel voor.

Circa 5-10 % van de kinderen heeft in meer of mindere mate last van dyslexie.

 

Als dyslexie tijdig ontdekt wordt en kinderen

goed worden begeleid, hoeft niets een goede schoolloopbaan, studie of carrière in de weg te

staan.

 

 

Wat is Dyslexie:


 

Mensen met dyslexie hebben moeite met de

koppeling van tekens aan klanken.
Zo moet een rondje (o) in de hersenen
snel worden gekoppeld aan de klank 'oo'.

 

Pas als die koppeling snel genoeg plaatsvindt,
kunnen letters worden omgezet in klanken (en omgekeerd).

 

 

 

 

 

 

 

Het lijkt erop dat mensen met dyslexie heel veel moeite hebben om die koppeling
van tekens en klanken aan te leren.

 

Ze hebben moeite om van letters en woorden op papier spraakklanken te maken.

 

 

Leven met dyslexie


 

Leven met een beperking zoals dyslexie is soms

lastig te accepteren.

Zeker als de overige talenten stukken beter zijn ontwikkeld.

Het lukt mensen met dyslexie dan niet om te functioneren op een niveau dat past bij hun overige talenten.

Faalervaringen kunnen vaker optreden dan bij mensen zonder dyslexie, waardoor het zelfvertrouwen wordt aangetast en faalangst kan ontstaan.

 

 

 

 

 

De fonologische computer

 

Regionaal Instituut voor Dyslexie

 

De lantaarn

 

Kind in beeld

 

 

 

Auditieve informatieverwerking anders bij kinderen met dyslexie.


 

Dyslexie is meer dan alleen een leesprobleem.

Dat komt naar voren uit het onderzoek van de Northwestern University in Chicago. 

Hieruit blijkt dat de auditieve informatieverwerking van kinderen met dyslexie anders verloopt dan bij kinderen zonder lees- en spellingproblemen. Het bewijs wordt gevonden wanneer wordt gekeken naar de hersenactiviteit in de hersenstam.

 

De hersenstam is de eerste plek in de hersenen waar geluidssignalen binnenkomen en worden verwerkt. De hersenen hebben normaal gesproken de mogelijkheid om in een luidruchtige omgeving automatisch te reageren op relevante geluidssignalen.

Door een neurologische storing in de auditieve informatieverwerking hebben kinderen met dyslexie deze mogelijkheid niet. Als gevolg daarvan hebben zij moeite met het onderscheiden van relevante- en niet-relevante informatie. Wanneer een leerkracht een instructie geeft in een rumoerige klas, zal de dyslectische leerling moeite hebben om de stem van de leerkracht te onderscheiden van het rumoer van de klas. Kinderen met dyslexie hebben naast de lees- en spellingproblemen die ze ervaren dus nog een hindernis te overwinnen op school. Niet alleen is het moeilijk een opdracht uit een werkboek te lezen, het begrijpen van een gesproken instructie in een drukke klas levert ook problemen op. Kleine en simpele aanpassingen in de klas kunnen een leerling met dyslexie al veel opleveren. Zo kan het bijvoorbeeld helpen als een leerling dichter bij de leerkracht gaat zitten.

Bron:
Chandrasekaran, B., Hornickel, J. M., Skoe, E., Nicol, T., & Kraus, N. (2009). Context-dependent encoding in the human auditory brainstem relates to hearing speech in noise: Implications for developmental dyslexia. Neuron, 64(3), 311-319.

 

 

Cats Mating Pictures and Cute Pictures Of Lions, Royalty Free Pictures and tar on heel and picture. Maternity Photography Florida and Sarasota Florida Pictures, Pictures Of Florida Homes and private pilot lessons stuart florida. Pictures Of Round Rock Texas and University Of North Texas Pictures, University Of Texas Location and sears outlet dallas texas hit bg. Images California and Southern California Photographer, California Location and map of long beach california. Travel Companies and Photography Travel Tours, Sell Travel Photos and corbis photo. Patrick Star Photos and Photographs Of Priyanka Chopra, Hot Actress Wallpaper and tanya photos.